Hvem er SkatteFUNN for?

No cure, no pay

Ambrosius jobber på et “No cure, no pay” prinsipp. Vi bistår deg med initielle undersøkelser, forberedelser, juridisk analyse, vurdering av prosjektets egnethet for SkatteFUNN og bistand til budsjettering. Deretter bistår vi med søknadsskrivingen. Vi opptjener kun rett på honorar dersom SkatteFUNN-søknaden faktisk innvilges.

100% suksessrate

Ambrosius har hittil 100% innvilgelsesrate på de SkatteFUNN-prosjektene vi har vært involvert i. Dette skyldes lang erfaring og grundig innsikt i hva et vellykket SkatteFUNN-prosjekt krever. Vår faglige kompetanse sørger for at du unngår rotete søknadsprosesser eller avslåtte søknader.

Alle søknader skrives av jurister

I motsetning til andre aktører på markedet utføres alt arbeid av trente jurister med lang erfaring fra vellykkede SkatteFUNN-prosjekter. Dette gir deg en ekstra trygghet på at arbeidet vil utføres med høy faglig standard.

Eksempler på innvilgede SkatteFUNN-prosjekter

Autentiseringssystem

Prosjektramme: 11,9 MNOK
Innvilget skattefradrag: 2,2 MNOK

Modulbasert finansplattform

Prosjektramme: 34 MNOK
Innvilget skattefradrag: 6,5 MNOK

AI-drevet tjenesteteknologi

Prosjektramme: 60 MNOK
Innvilget skattefradrag: 14 MNOK

Hvorfor benytte Ambrosius?

“Bruk Ambrosius når du skal søke SkatteFUNN. Vår unike erfaring og juridiske kompetanse optimaliserer sjansene for å få innvilget din SkatteFUNN-søknad. Samtidig jobber vi på “No Cure, No Pay”-basis, som gjør at du ikke har noen kostnader dersom søknaden ikke blir innvilget.”

Erling Løken Andersen
CEO og jurist (LL.M.), Ambrosius

Ofte stilte spørsmål

SkatteFUNN er et norsk skattefradragsordning designet for å oppmuntre bedrifter til å investere i forskning og utvikling (FoU). Alle norske bedrifter som jobber med FoU-prosjekter, uavhengig av størrelse og bransje, kan søke om SkatteFUNN. Bedriftene kan få skattefradrag for en del av sine kostnader til FoU-aktiviteter. Dette kan inkludere alt fra lønnskostnader til materiell og utstyr som brukes i FoU-prosjektet. Dersom bedriften ikke er i skatteposisjon får man pengene utbetalt som et direkte tilskudd i forbindelse med skatteoppgjøret. Målet med SkatteFUNN er å stimulere til innovasjon og økt konkurranseevne i norsk næringsliv.

SkatteFUNN-ordningen er godt egnet for et bredt utvalg av bedrifter i Norge, inkludert små og mellomstore bedrifter (SMB-er) som kanskje ikke har de samme ressursene som større selskaper for å finansiere forskning og utvikling (FoU). Den er åpen for bedrifter fra alle bransjer, noe som betyr at selskaper innen teknologi, industri, helse, landbruk og mange andre sektorer kan dra nytte av ordningen. SkatteFUNN er spesielt relevant for bedrifter som driver med FoU-prosjekter, uavhengig av om de er banebrytende eller ikke, så lenge de involverer utvikling av ny kunnskap eller nye produkter, prosesser eller tjenester. Startups og nye selskaper som fokuserer på innovasjon og utvikling av nye produkter eller tjenester, kan også benytte SkatteFUNN for å redusere sin skattebyrde. Generelt sett, bidrar SkatteFUNN til å gjøre investeringer i forskning og utvikling mer økonomisk gjennomførbare for bedrifter som ønsker å øke sin konkurranseevne.

Per årsskiftet 2022-2023 var det totalt 5,559 løpende eller aktive SkatteFUNN-prosjekter. For disse pågående prosjektene i 2022, var de budsjetterte FoU-kostnadene totalt 27 milliarder norske kroner, og det budsjetterte skattefradraget var på 4,6 milliarder kroner. Det var en nedgang i antall søknader i 2020 og 2021, men en økning igjen i 2022.

Å benytte en ekstern konsulent for å søke om SkatteFUNN kan være nyttig for bedrifter, spesielt dersom de mangler intern ekspertise. En konsulent som har erfaring med SkatteFUNN-søknader kan tilby verdifull innsikt og veiledning, noe som kan øke sjansene for en vellykket søknad. De kan også hjelpe til med å navigere i kompleksiteten i søknadsprosessen, noe som kan være spesielt gunstig for bedrifter som er nye til ordningen. Videre kan en konsulent bistå med å utforme en overbevisende prosjektbeskrivelse og sikre at all nødvendig dokumentasjon er på plass, noe som igjen kan spare tid og ressurser for bedriften.

SkatteFUNN krever at bedrifter må kunne fremvise detaljert dokumentasjon og rapportering av sine forsknings- og utviklingsaktiviteter for å kvalifisere til skattefradraget. Dette omfatter en grundig prosjektbeskrivelse som inneholder mål, hypoteser, metoder og forventede resultater. Bedriftene må også føre en detaljert timeregistrering som viser arbeidstid brukt på prosjektet, siden SkatteFUNN-fradraget beregnes basert på faktiske kostnader knyttet til forsknings- og utviklingsarbeidet. I tillegg kreves det økonomiske rapporter som dokumenterer utgifter relatert til prosjektet, som lønnskostnader og materiellutgifter. Alt dette er viktig for å sikre at SkatteFUNN-fradraget blir korrekt beregnet og tildelt.

SkatteFUNN-ordningen gir skattefradrag, ikke direkte utbetalinger. Fradraget gis gjennom den vanlige skatteoppgjørsprosessen for bedriften. Dette betyr at effekten av SkatteFUNN-fradraget blir synlig når bedriften får sitt skatteoppgjør, normalt i september eller oktober. Hvis fradraget er større enn det bedriften skylder i skatt, kan bedriften få en skatterefusjon. Tidspunktet for når skatteoppgjøret skjer, avhenger av bedriftens regnskapsår og når skattemeldingen (selvangivelsen for bedrifter) er levert. Normalt sett skjer dette året etter inntektsåret som fradraget gjelder for. For eksempel vil fradrag for kostnader i 2024 bli behandlet i skatteoppgjøret i 2025.

Få gratis hjelp til å søke SkatteFUNN

Få gratis hjelp til å søke SkatteFUNN. Benytt søknadsskjemaet nedenfor, så vil en av våre konsulenter kontakte deg i løpet av 24 timer.

    user
    building
    phone